25.10.2016
Opetuksen laadun kehittäminen Kosovossa

Markku Lepojärvi piti koulutuksia opetuksen laadun kehittämisestä 17.-22.10.2016 Kosovon eri koulujen rehtoreille.

Markku Lepojärvi piti koulutuksia opetuksen laadun kehittämisestä 17.-22.10.2016 Kosovon eri koulujen rehtoreille.

Koulutus on osa EU:n rahoittamaa Twinning –hanketta, jota toteutetaan Suomen Omnian ja Itävallan Kulturkontaktin yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on tukea uuden opetussuunnitelman toimeenpanoa ja opetuksen laadun kehittämistä vuosina 2015-2016.